64.6 F
San Diego
Tuesday, October 26, 2021

Verter fun der Vokh – Renewable Energy

0
Renewables made up 26.2 percent of global electricity generation in 2018. That’s expected to rise to 45 percent by 2040. Most of the increase will likely come from solar, wind, and hydropower. ‮דאָס באַנײַ֜עוודיקע רוי֜וואַרג...

Verter fun der Vokh – Happy Purim!

0
Purim nonsense rhyme: אַ גוטן פּו֜רים, אַ֜לע׳ך‮ <מלאך>‮! וווּ איך גיי פֿ‮אַל איך‮, די באָרד איז מי‮ר לאַנג,‮ דאָס ווײַב איז מיר‮ קראַנק‮, הײַנט איז פּו֜רים, מאָרגן‮ איז אויס‮ –‮ גיט מיר אַ פּע֜ני <‮גראָשן> און וואַרפֿט מיך‮ אַרויס‮! A GUTN...

Verter fun der Vokh – Black History Month

0
לאַ֜נג‮ נאָך דער אַבאָלי֜ציע‮ האָבן‮ אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער‮ נישט‮ געהאַ֜ט‮ די פֿו֜לע רעכט‮ ווי בי֜רגערס און‮ האָבן‮‮‮ ‮פֿאַ֜קטיש ‮‮ווײַ֜טער‮ געלע֜בט‮ סעגרעגי֜רטע‮ לעבנס און געלי֜טן‮ פֿון‮ דיסקרימינאַ֜ציע און‮ ראַסי֜זם‮. ‮‮נאָכן אײַ֜נפֿירן דאָס געז‮ע֜‮ץ‮‮‮ ‮‮פֿאַר בי֜רגעררעכט‮ אין ‮4691...

Verter fun der Vokh – Conspiracy Theories

0
קאָנספּיראָמאַ֜ניעס‮ האָבן תּמיד‮ אַרײַ֜נגעצויגן‮ אָ֜נהענגערס‮.‮ ‮אין די אַ֜לטע טעג האָט מען ס׳רובֿ געהע֜רט,‮ למשל‮,‮‮‮‮‮וועגן ‮בלו֜ט־בילבו֜לים‮ און די פּראָטאָקאָ֜לן פֿון די זקני־ציון‮.‮ הײַנט אָבער, מיט דער הילף פֿון דער‮‮ ‮אי֜נטערנעץ,‮‮ ‮האָבן ‮זיך פֿאַרשפּריי֜ט‮ אָן אַ שיעור קאָנספּיראָמאַ֜ניעס:‮ דע֜ר גלייבט אַז אַ ייִ֜דישער‮‮ קאָ֜סמאָס־לאַ֜זער ‮האָט ‮או֜נטערגעצונדן די קאַליפֿאָ֜רניער שׂרפֿות‮; אַ צוויי֜טער גלייבט...

Verter fun der Vokh – Tu BiShvat

0
Tu BiShvat: דער חמישה־עשׂר(־בשבֿט); דער ט״ו בשבֿט New year of the trees: דאָס נײַ֜יאָר פֿון די ביי֜מער; דער ראש־השנה־לאילנות‎ seven species: זיבן מי֜נים wheat: דער ווייץ barley: (דער גערשט, ־ן; פּע֜רלגרויפּן (ל״ר grape: די (ווײַ֜נ)טרויב, ־ן; דאָס טרײַ֜בעלע, ־ך fig:...

Verter fun der Vokh – Inauguration

0
address the nation: ווענדן זיך צום פֿאָלק administer the oath: משביע זײַן; באַשװע֜רן; (אָ֜פּ)נעמען אַ שבֿועה call for unity: <אוי֜פֿפֿאָ֜דערן אַחדות <איי֜ניקייט/געא֜ייניקטקייט chief justice: דער הױ֜פּטריכטער, ־ס Constitution: די קאָנסטיטו֜ציע four-year term: די פֿי֜ריאָריקע קאַדע֜נץ, ־ן inaugural address: די אײַ֜נשװער־רע֜דע,...

Verter fun der Vokh – Impeachment Yet Again

0
article of impeachment: דער אײַ֜נשולדיק־⁠פּאַראַגראַ֜ף, ־ן gavel: דאָס הע֜מערל, ־⁠עך impeach: אײַ֜נשו֜לדיקן; אימפּי֜טשן be impeachable: ווע֜רט זײַן אימפּי֜טשמענט impeachable offense: דער פֿאַרברע֜כן וואָס איז ווע֜רט אימפּי֜טשמענט impeachment: די אײַ֜נשולדיקונג; דער אימפּי֜טשמענט; דאָס אימפּי֜טשן incitement of insurrection: <דאָס אוי֜פֿהעצן צו אַ...

Verter fun der Vokh – Insurrection

0
certify election results: באַשטע֜טיקן <אַטעסטי֜רן> די װאַ֜ל־⁠רעזולטאַ֜טן concede the election: נאָ֜כגעבן <אָ֜פּטרעטן> אין די װאַלן confirm the election of a new president: באַשטע֜טיקן דאָס האָבן אוי֜סגעקליבן אַ נײַ֜עם פּרעזידע֜נט incite a mob: אױ֜פֿהעצן צו אַ מרידה; אױ֜פֿבו֜נטעװע|ן insurrection:...

Verter fun der Vokh – New Year’s Eve!

0
auld lang syne: די צײַטן פֿון אַ מאָ֜ל champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער champagne bubbles: <שאַמפּאַ֜ניער־בו֜לבעלעך־<־בלע֜זעלעך confetti: קאָנפֿע֜טי; האָפּן count down to the new year: אָ֜פּציילן צום נײַ֜עם יאָר eggnog: די אײ֜ער־משקה, ־ות; דער גאָגל־מאָ֜גל, ־ען fill up the glass: אָ֜נגיסן דאָס גלאָז firecracker: דאָס פֿײַ֜ערװערקל, ־עך;...