64.6 F
San Diego
Sunday, April 11, 2021

Verter fun der Vokh – Happy Purim!

0
Purim nonsense rhyme: אַ גוטן פּו֜רים, אַ֜לע׳ך‮ <מלאך>‮! וווּ איך גיי פֿ‮אַל איך‮, די באָרד איז מי‮ר לאַנג,‮ דאָס ווײַב איז מיר‮ קראַנק‮, הײַנט איז פּו֜רים, מאָרגן‮ איז אויס‮ –‮ גיט מיר אַ פּע֜ני <‮גראָשן> און וואַרפֿט מיך‮ אַרויס‮! A GUTN...

Verter fun der Vokh – Black History Month

0
לאַ֜נג‮ נאָך דער אַבאָלי֜ציע‮ האָבן‮ אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער‮ נישט‮ געהאַ֜ט‮ די פֿו֜לע רעכט‮ ווי בי֜רגערס און‮ האָבן‮‮‮ ‮פֿאַ֜קטיש ‮‮ווײַ֜טער‮ געלע֜בט‮ סעגרעגי֜רטע‮ לעבנס און געלי֜טן‮ פֿון‮ דיסקרימינאַ֜ציע און‮ ראַסי֜זם‮. ‮‮נאָכן אײַ֜נפֿירן דאָס געז‮ע֜‮ץ‮‮‮ ‮‮פֿאַר בי֜רגעררעכט‮ אין ‮4691...

Verter fun der Vokh – Conspiracy Theories

0
קאָנספּיראָמאַ֜ניעס‮ האָבן תּמיד‮ אַרײַ֜נגעצויגן‮ אָ֜נהענגערס‮.‮ ‮אין די אַ֜לטע טעג האָט מען ס׳רובֿ געהע֜רט,‮ למשל‮,‮‮‮‮‮וועגן ‮בלו֜ט־בילבו֜לים‮ און די פּראָטאָקאָ֜לן פֿון די זקני־ציון‮.‮ הײַנט אָבער, מיט דער הילף פֿון דער‮‮ ‮אי֜נטערנעץ,‮‮ ‮האָבן ‮זיך פֿאַרשפּריי֜ט‮ אָן אַ שיעור קאָנספּיראָמאַ֜ניעס:‮ דע֜ר גלייבט אַז אַ ייִ֜דישער‮‮ קאָ֜סמאָס־לאַ֜זער ‮האָט ‮או֜נטערגעצונדן די קאַליפֿאָ֜רניער שׂרפֿות‮; אַ צוויי֜טער גלייבט...

Verter fun der Vokh – Tu BiShvat

0
Tu BiShvat: דער חמישה־עשׂר(־בשבֿט); דער ט״ו בשבֿט New year of the trees: דאָס נײַ֜יאָר פֿון די ביי֜מער; דער ראש־השנה־לאילנות‎ seven species: זיבן מי֜נים wheat: דער ווייץ barley: (דער גערשט, ־ן; פּע֜רלגרויפּן (ל״ר grape: די (ווײַ֜נ)טרויב, ־ן; דאָס טרײַ֜בעלע, ־ך fig:...

Verter fun der Vokh – Inauguration

0
address the nation: ווענדן זיך צום פֿאָלק administer the oath: משביע זײַן; באַשװע֜רן; (אָ֜פּ)נעמען אַ שבֿועה call for unity: <אוי֜פֿפֿאָ֜דערן אַחדות <איי֜ניקייט/געא֜ייניקטקייט chief justice: דער הױ֜פּטריכטער, ־ס Constitution: די קאָנסטיטו֜ציע four-year term: די פֿי֜ריאָריקע קאַדע֜נץ, ־ן inaugural address: די אײַ֜נשװער־רע֜דע,...

Verter fun der Vokh – Impeachment Yet Again

0
article of impeachment: דער אײַ֜נשולדיק־⁠פּאַראַגראַ֜ף, ־ן gavel: דאָס הע֜מערל, ־⁠עך impeach: אײַ֜נשו֜לדיקן; אימפּי֜טשן be impeachable: ווע֜רט זײַן אימפּי֜טשמענט impeachable offense: דער פֿאַרברע֜כן וואָס איז ווע֜רט אימפּי֜טשמענט impeachment: די אײַ֜נשולדיקונג; דער אימפּי֜טשמענט; דאָס אימפּי֜טשן incitement of insurrection: <דאָס אוי֜פֿהעצן צו אַ...

Verter fun der Vokh – Insurrection

0
certify election results: באַשטע֜טיקן <אַטעסטי֜רן> די װאַ֜ל־⁠רעזולטאַ֜טן concede the election: נאָ֜כגעבן <אָ֜פּטרעטן> אין די װאַלן confirm the election of a new president: באַשטע֜טיקן דאָס האָבן אוי֜סגעקליבן אַ נײַ֜עם פּרעזידע֜נט incite a mob: אױ֜פֿהעצן צו אַ מרידה; אױ֜פֿבו֜נטעװע|ן insurrection:...

Verter fun der Vokh – New Year’s Eve!

0
auld lang syne: די צײַטן פֿון אַ מאָ֜ל champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער champagne bubbles: <שאַמפּאַ֜ניער־בו֜לבעלעך־<־בלע֜זעלעך confetti: קאָנפֿע֜טי; האָפּן count down to the new year: אָ֜פּציילן צום נײַ֜עם יאָר eggnog: די אײ֜ער־משקה, ־ות; דער גאָגל־מאָ֜גל, ־ען fill up the glass: אָ֜נגיסן דאָס גלאָז firecracker: דאָס פֿײַ֜ערװערקל, ־עך;...