פּרעז. דזשאָרדזש טאָפּל-װאָװ בוש דער דזשוניאָר האָט די נידעריקסטע מאָס פון אינטליגענץ אין פֿאַר-גלײַך מיט אַלע אַמעריקאַנער פּרעזידענטן – 110 אין צאָל – זינט דעם אָנהייב פֿונעם פֿאָריקן יאָרהונדערט – דרינגט אַרויס פֿון אַ פֿאָרשונג, װאָס איז דורכגעפֿירט געװאָרן דורך פּסיכאָלאָגן פֿון דעם קאַליפֿאָרניע- אוניװערסיטעט. דאָס הײסט נישט, אַז ער איז נישט גענוג אינטע-ליגענט כּדי צו פֿאַרנעמען דעם אַמט פֿון פּרעזידענט. סך הכל פֿאַרמאַגט ער זײַנע נײטיקע 120 פּונקטן פֿאַר אַן אינטעליגענטן מאַן, אָבער קלינטאָן, למשל, זײַן פֿאָרגייער אויפן אַמט, האָט פֿאַרמאָגט מיט 20 פּונקטן מער אויפן לייטער פון זײַן נאַטירלעכער אינטעליגענץ -אויפן חשבּון פֿון זײַן “אײַ-קיו”.

SOURCELebns Fragn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article1924 Film That Anticipates the Holocaust Found and Restored
Next articleKosher controversy over Roman artichokes

Lebns Fragn (Life questions, Yiddish: לעבנס־פֿראַגן) was a Yiddish, Bundist-orientated magazine, published bimonthly in Israel. The first issue appeared in May 1951, under the editorship of Isachar Artuski. The responsibility for editing was shared by Ben-Zion (“Bentsl”) Tsalevitsh (1883–1967). Tsalevitsh had come to Palestine in 1922, after having been active for many years in the Bund in Białystok, and Artuski, a member of the Warsaw Bund since 1935, arrived in Palestine during the Second World War.

After Artuski’s death in November 1971, Yitzkhok Luden became editor. The last issue was published in April, 2014. Luden died November 4, 2017.