64.6 F
San Diego
Tuesday, October 26, 2021
Home Tags The League for Yiddish

Tag: The League for Yiddish

Verter fun der Vokh – Black History Month

0
לאַ֜נג‮ נאָך דער אַבאָלי֜ציע‮ האָבן‮ אַפֿראָאַמעריקאַ֜נער‮ נישט‮ געהאַ֜ט‮ די פֿו֜לע רעכט‮ ווי בי֜רגערס און‮ האָבן‮‮‮ ‮פֿאַ֜קטיש ‮‮ווײַ֜טער‮ געלע֜בט‮ סעגרעגי֜רטע‮ לעבנס און געלי֜טן‮ פֿון‮ דיסקרימינאַ֜ציע און‮ ראַסי֜זם‮. ‮‮נאָכן אײַ֜נפֿירן דאָס געז‮ע֜‮ץ‮‮‮ ‮‮פֿאַר בי֜רגעררעכט‮ אין ‮4691...

Verter fun der Vokh – Impeachment Yet Again

0
article of impeachment: דער אײַ֜נשולדיק־⁠פּאַראַגראַ֜ף, ־ן gavel: דאָס הע֜מערל, ־⁠עך impeach: אײַ֜נשו֜לדיקן; אימפּי֜טשן be impeachable: ווע֜רט זײַן אימפּי֜טשמענט impeachable offense: דער פֿאַרברע֜כן וואָס איז ווע֜רט אימפּי֜טשמענט impeachment: די אײַ֜נשולדיקונג; דער אימפּי֜טשמענט; דאָס אימפּי֜טשן incitement of insurrection: <דאָס אוי֜פֿהעצן צו אַ...

Verter fun der Vokh – Thanksgiving

0
carve the turkey: צע)שנײַ֜דן <אױ֜פֿשנײַדן> דעם אי֜נדיק) cranberry sauce: דער זשורעכלי֜נע־סאָס feast: די סעודה, ־ות give thanks for: זאָגן אַ דאַנק פֿאַר gravy: די (בראָ֜ט)יױך; דער ראָסל; די זו֜זע; דער סאָס honey-glazed sweet potatoes: באַטאַ֜טעס אָ֜פּגעגלאָזט <אָ֜פּגלאַזירט> מיט האָ֜ניק Indian...

Verter fun der Vokh – Even More Coronavirus Vocabulary

0
change one’s behavior: בײַטן דעם אוי֜פֿפֿיר; בײַטן די פֿי֜רונג; בײַטן ווי מע פֿירט זיך community spread: דער פֿאַרשפּריי֜ט צווישן עולם contact tracing: דאָס אָ֜פּזוכן קאָנטאַ֜קטן get a COVID test: לאָזן זיך מאַכן אַ קאָ֜וויד־טעסט disinfectant: דאָס דיסאינפֿיצי֜ר־⁠מיטל, ־⁠ען;...

Verter fun der Vokh – Ruth Bader Ginsburg

0
equal protection clause: דער פּאַראַגראַ֜ף ‹פּונקט› וועגן גלײַכן שיץ equal rights:  (גלײַ֜כע רעכט; די גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקונג (ל״י have equal rights:  האָבן גלײַ֜כע רעכט; זײַן גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקט fourteenth amendment: דער פֿע֜רצעטער <פֿע֜רצנטער> אַמע֜נדמענט; די פֿע֜רצעטע פֿע֜רצנטע> אוי֜סבעסערונג> gender equality: די/דאָס גלײַ֜כקייט צווישן מי֜נים; די/דאָס גלײַ֜כקייט צווישן מאַן...

Verter fun der Vokh – Rosh Hashoneh

0
blow the shofar: בלאָזן שופֿר cast off one’s sins: גיין צו תּשליך; אָ֜פּטרייסלען די עבֿירות Day of Judgment: דער יום־הדין Days of Awe: ימים־נוראָים dip the apple in the honey: אײַ֜נטונקען דעם עפּל אין האָ֜ניק Happy New Year!: אַ גוט, געבע֜נטשט יאָר!; לשנה טובֿה תּכּתבֿו!;...

Fun Yener Zayt Shvel: Geklibene Artiklen fun Sheva Tsuker

0
געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם זשורנאַל אויפֿן שוועל פֿון שבֿע צוקער On the Other Side of the Threshold Selected Articles from the Magazine Afn Shvel by Sheva Zucker "The essays gathered in this volume convey their author’s extraordinary energy and passionate commitment to...

Verter fun der Vokh – Gun Control

0
aim for: צי֜לעווע|ן אויף assault rifle: די שטו֜רעמביקס, ־ן barrel (of gun): די לו֜פֿע, ־⁠ס; די/דער רער, ־⁠ן bullet: די קויל, ־ן (butt)stock: די (בי֜קס)קאָ֜לבע, ־⁠ס open carry: דאָס טראָגן <האַלטן> דאָס געווע֜ר אָ֜פֿענערהייט gun: דער פּיסטױ֜ל, ־⁠ן; דער רעװאָ֜לװער,...

Verter fun der Vokh – Moving Day

0
assemble: צונױ֜פֿשטעלן; צוזאַ֜מענשטעלן; צונױ֜פֿמאָנטי֜רן delivery day: דער צו֜שטעלטאָג, ...טעג disassemble: צענע֜מען; דעמאָנטי֜רן bill of lading: דער פֿראַ֜כטצעטל, ־⁠ען dolly: דאָס האַ֜נט־⁠װע֜געלע, ־⁠ך door-to-door service: די באַדי֜נונג פֿון טיר צו טיר estimate (n.): די (אָ֜פּ)שאַ֜צונג, ־⁠ען; דער אָ֜פּשאַץ, ־⁠ן furniture: דאָס מעבל hazard...

Verter fun der Vokh – Bastille Day

0
Arc de Triomph: דער טריו֜֜מף־טוי֜ער Bastille Day: דער פֿע֜רצעטער יו֜לי champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער crepe: די קרעפּ, ־ן Eiffel Tower: דער איי֜פֿל־טו֜רעם France: דאָס) פֿראַ֜נקרײַך) French (language): דאָס פֿראַנציי֜זיש French bread: דער באַגע֜ט, ־ן French Jew: דער פֿראַנצײ֜זישער (געבויגן); דער פֿראַנצײ֜זישער ייִד, ־⁠ן Frenchman:...