ס׳איז לעצטנס אַרויס אַ ראָמאַן מיט אַ זעלטענער טעמע — די איבערלעבונגען פֿון אַ תּלמידה אין אַ וועלטלעכער ייִדיש־שפּראַכיקער טאָגשול.

סענדי שעפֿרין ראַבין, אַ נעווראָלאָגין, איז אויפֿגעוואַקסן אין וויניפּעג, קאַנאַדע וווּ זי איז געווען אַ תּלמידה אין דער אָרטיקער וועלטלעכער ייִדישער טאָגשול אויפֿן נאָמען פֿון י. ל. פּרץ. אַ העלפֿט פֿון די קלאַסן האָט מען געפֿירט אויף ייִדיש. צום טייל אינספּירירט פֿון אירע אייגענע קינדער־יאָרן, שילדערט זי אינעם ראָמאַן, „די סאָנאַטע פֿון דער פּרעריע“,ווי אַ מיידל, מירע אַדלער, לערנט זיך פֿידל בײַ איר לערער חבֿר ב. און דערוויסט זיך צו־ביסלעך וועגן דעם, וואָס ער האָט דורכגעלעבט בשעתן חורבן.